Rekisteriseloste ja tietosuoja

Espoonlahden vihreät ylläpitää jäsenrekisteriä, joka täyttää henkilötietolaissa mainitun henkilörekisterin tunnusmerkit. Jäsenrekisteri toimii yhdistyslain tarkoittamana jäsenluettelona, ja se palvelee järjestön sisäistä tiedottamista sekä jäsenmaksujen perintää koskevissa tarkoituksissa.

Rekisteröity henkilöryhmä on kirjallisella hakemuksella jäseniksi liittyneet henkilöt. Jäsenrekisteriin tallennetaan henkilön nimen ja syntymäajan lisäksi yhteystiedot, liittymisaika sekä jäsenmaksutiedot. Jäsentiedot päivitetään jäsenmaksutiedoista, sekä jäsenen tekemien muutosilmoitusten (vihrealanka.fi/osoitteenmuutos) pohjalta.

Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Jäsentiedot saatetaan tallentaa EU:n ulkopuolelle riippuen tietotekniikkapalveluntarjoajan tallennustilan fyysisestä sijainnista.

Jäsenrekisteri ylläpidetään vain sähköisessä muodossa ja suojattuna niin, että yhdistyksen hallituksen jäsenillä on hallussaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat tietojen tarkastelua ja päivittämistä varten rekisterin tarkoitukseen liittyvissä asioissa. Kaikista rekisterin muutoksista tallennetaan lokitiedot.

Rekisterinpitäjä:
Espoonlahden vihreät – ELVI ry
Yhdistysrekisteritunnus: 187.842
Kotipaikka: Espoo
e-mail: hallitus@espoonlahdenvihreat.fi
Yhteyshenkilö rekisteriäkoskevissa asioissa on hallituksen puheenjohtaja (yhteystiedot hallitus-sivulla)

Henkilöllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän korjaa, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.
Vaatimus korjaamisesta on esitettävä rekisteriasioita hoitavalle, yllä mainitulle, taholle.